Zorgverlening

De zorgverlening


De persoon met een beperking wordt benaderd vanuit een holistische visie. Dit betekent dat we ons een globaal beeld willen vormen van de persoon en diens leven. Vanuit deze optiek houden we, naast de persoon zelf en diens zorgvraag, ook rekening met de omgeving waarin iemand zich bevindt.


Als basis voor deze beeldvorming onderscheiden we 13 levensdomeinen:

 • uiterlijk/zelfverzorging
 • gezondheid
 • familie/relaties
 • seksualiteit
 • werk
 • vrijetijdsbesteding
 • sociale contacten/communicatie
 • woonomgeving/huishouden
 • financiën
 • toekomstzekerheid
 • onafhankelijkheid
 • zingeving/levensbeschouwing
 • emotionaliteit


Elke begeleidingsvorm van Mané vzw heeft een aantal levensdomeinen die de kerntaak uitmaken van de aangeboden begeleiding, deze noemen we de hoofdlevensdomeinen.

Deze methodiek vormt de leidraad voor het proces van afstemmen van het zorgaanbod op de zorgvragen en ondersteuningsnoden van de gebruikers/bewoners. Dit proces krijgt vorm in het (individuele) maatzorgplan.