Steun Mané

Contact:


Anna Salamone

Financieel verantwoordelijke

Tel. 089 51 89 90

anna.salamone@arum.be

Steun Mané


Je kan Mané op verschillende manieren (financieel steunen) :


Via een financiële gift


Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest dat je kan inbrengen bij je jaarlijkse personenbelastingaangifte. Dan kan je een deel van je gift recupereren. Deze gift stort je op de rekening van Mané met de vermelding: ‘gift fiscaal attest’.

Ons bankrekeningnummer is BE02 0682 2857 2140.
Wij bezorgen je een fiscaal attest.


Via een financiële gift door een bestendige opdracht


Je geeft een bestendige opdracht aan je bank om maandelijks een bedrag naar keuze (5 euro, 10 euro, 20 euro of… euro) te storten op rekeningnummer BE02 0682 2857 2140, met vermelding ‘gift fiscaal attest’.

Als jouw gift op jaarbasis meer dan 40 euro bedraagt, dan kom je in aanmerking voor een fiscaal attest. Wij bezorgen jou een fiscaal attest.


Via een testament


Een testament is een geschreven wilsbeschikking waarin een legaat, de schenking van geld en/of goederen, wordt geregeld. Het testament wordt pas uitgevoerd na het overlijden van de erflater. Als je zelf geen testament hebt nagelaten, dan worden je goederen verdeeld over erfgenamen.

De wetgeving houdt helaas geen rekening met je eigen voorkeur of idealen. Als je een persoonlijke voorkeur hebt, dan moet je deze zelf neerschrijven of laten vastleggen. Je eigen testament moet volledig in jouw handschrift zijn opgesteld (dus niet getypt op de computer), en moet de datum van opmaak en je handtekening bevatten. Indien aan één van deze 3 eisen niet is voldaan, is je testament waardeloos. Je geeft zo’n testament best bij een notaris in bewaring. Zo ben je er zeker van dat het niet verloren gaat.

De notaris kan meteen nakijken of alles correct is geformuleerd zodat je testament kan uitgevoerd worden zoals jij wenst.

Raadpleeg zeker een notaris, die geeft je graag advies over jouw testament.


Via een schenking


Je kan ook een schenking doen aan Mané. Er zijn 2 soorten schenkingen: Schenking van hand tot hand: je kan geld, juwelen, meubels, kunstwerken, geldwissels…schenken aan Mané.

Voor dit soort schenkingen betaal je geen belasting. Schenking bij notariële akte: de schenking van onroerende goederen kan alleen bij notariële akte geschieden. In dit geval worden de schenkingsrechten betaald door Mané. Een deel van je bezit aan Mané geven is een belangrijke beslissing en gaat vast niet over één nacht ijs. Aarzel niet om ons te contacteren voor een persoonlijk gesprek.

Raadpleeg zeker een notaris, die geeft je graag advies over een schenking.