Onze Missie

Onze missie


Doelstellingen


  1. Mané vzw streeft naar de juiste ondersteuning voor het beantwoorden van de zorgvraag (“zorg-op-maat”) van personen met een niet-aangeboren hersenletsel en/of fysieke beperking (en hun netwerk).
  2. De voorziening wil op een deskundige en geëngageerde wijze het welzijn van personen met een beperking bevorderen door op een professionele manier begeleiding te bieden.
  3. De voorziening tracht vanuit haar betrokkenheid op personen met een beperking een mentaliteitsverandering te bekomen binnen de maatschappij en knelpunten of blinde vlekken te signaleren ten einde het beleid te sensibiliseren.


Mané vzw voorziet in een uitgebreid zorgaanbod en werkt samen met andere voorzieningen ten einde de eigen zorgondersteuning nog meer uit te breiden en te verbeteren.