Historiek

Historiek


Doorheen de jaren heeft Mané vzw bereikt wat de uiteindelijke doelstelling van de initiatiefnemers was: initiatieven oprichten voor volwassen personen met een fysieke beperking.

De groei van de voorziening alsook de verscheidenheid en de kwaliteit van het aanbod zijn daar getuigen van.


1980-1982

Door de OCMW’s van het Maasland werd een behoeftenonderzoek gedaan bij personen met een beperking en hun familie. Daar kwam uit dat er toch heel wat vraag was naar meer dag– en nachtopvang voor personen met een beperking.

Op 4 juli 1982 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oprichtingsakte van VZW Dagcentra Maasland. De werking startte eerst als Dagcentrum Zorgvlied in Kinrooi en was eigenlijk bedoeld als dagcentrum voor volwassen personen met een mentale beperking. De werking was op dat moment nog niet erkend.


1984-1985

In die jaren werd de werking voor personen met een mentale beperking overgedragen aan het toenmalige MPI Ter Engelen. De werking van Dagcentra Maasland verhuisde naar Maasmechelen, Rijksweg 92 en de doelgroep werd gewijzigd. Het dagcentrum bood toen voor de eerste keer opvang aan volwassen personen met een fysieke beperking. Nog steeds had de werking geen officiële erkenning.


1988-1989

De eerste erkenning was een feit: het dagcentrum werd erkend voor 15 plaatsen voor personen met een fysieke beperking. Mevr. Lambrights-Ramaekers Yvonne, eigenares van het gebouw aan de Rijksweg 92 in Maasmechelen, schonk het gebouw aan vzw Dagcentra Maasland.


1990

Er werd een uitbreiding van erkenning aangevraagd met 15 plaatsen: het dagcentrum zou dan een capaciteit krijgen van 30 plaatsen. Én er werd een aanvraag ingediend voor de erkenning van een nursingtehuis voor 12 plaatsen.


1992

Het dagcentrum wordt officieel uitgebreid voor 30 personen vanaf 1 september 1992.
VZW Dagcentra Maasland koopt het voormalige kloostergebouw gelegen op de Kastanjelaan 61 in Eisden-Maasmechelen.


1994

De eerste bewoner neemt zijn intrek in het nursingtehuis in juni 1994.
De naam van het tehuis is een eerbetoon aan de schenking van mevrouw Lambrights-Ramaekers Yvonne: Villa La Ray. Villa La Ray is gehuisvest in het gebouw op de Rijksweg 92 in Maasmechelen.


1996

De beide gebouwen voldoen niet aan de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een fysieke beperking. Er worden plannen gemaakt om een volledige nieuwbouw te realiseren, zowel voor het dagcentrum als het nursingtehuis.


1997

Naast het dagcentrum en het nursingtehuis wordt vzw Dagcentra Maasland erkend als dienst beschermd wonen voor 6 personen.


1999-2001

Binnen het dagcentrum wordt een arbeidszorgproject opgestart voor personen met een fysieke beperking die graag arbeidsmatige activiteiten willen doen. Dit project wordt op 1 januari 2001 officieel erkend als begeleid werken door de overheid. Tegelijkertijd blijft het arbeidszorgproject lopen in samenwerking met de provincie Limburg. Ook wordt in 2002 het nursingtehuis uitgebreid met 7 bedden bezigheidstehuis. In het jaar 2000 wordt gestart met de nieuwbouw van een dagcentrum en tehuis niet werkenden (nursingtehuis + bezigheidstehuis samen) op de Schoolstraat 32 te Opgrimbie-Maasmechelen. Vanaf 1 januari 2000 verandert de naam Dagcentra Maasland in Mané vzw, centrum zorg op maat.


2002

In 2002 was de nieuwbouw klaar. Alle afdelingen zijn in dat jaar verhuisd naar de nieuwe gebouwen.


2004

Op 1 september 2004 wordt de erkenning van het tehuis niet werkenden verhoogd tot 23 plaatsen met een optie tot 24 plaatsen zodra de nieuwbouw bezigheidstehuis klaar is.


2007

In mei 2007 wordt gestart met de bouw van een bezigheidstehuis, voor 12 personen, met daaraan gekoppeld 2 zorgwoningen.


2008

Medio september 2008 is het nieuwe bezigheidstehuis instapklaar.  Het gebouw krijgt de naam ‘Villa Le Othi’, traditiegetrouw een eerbetoon aan de 2 voorzitters die Mané tot dan toe gekend heeft:  Leonie Vranken en Thieu Snijders.