ESF

Gefinancierd met steun van het ESF.


Ten gevolge van de Persoonsvolgende Financiering staat Mané vzw voor de uitdagingen van een veranderende context en vermarkting van de zorg. De huidige organisatie dient als antwoord hierop te kantelen naar een meer innovatieve arbeidsorganisatie, waarbij de waardecreatie voor de cliënt het uitgangspunt is.

Mané vzw ontvangt hiervoor een financiële steun van 64.000 euro van de Europese Unie, de Vlaamse Overheid en het Europees Sociaal Fonds in het kader van het project 387 “Anders Organiseren”.

Dit project heeft een looptijd van 18 maanden en is 01 juli 2017 van start gegaan. De (tussentijdse) resultaten zullen eveneens via deze webpagina gecommuniceerd worden.