Cliëntenraad


De cliëntenraad


De cliëntenraad is het officiële overlegorgaan voor de cliënten. Bij deze vergaderingen is het de bedoeling dat de inspraak en betrokkenheid van de cliënten binnen de voorziening verhoogd wordt.

Bij Mané vzw zijn 4 cliëntenraden geïnstalleerd: eentje voor elke afdeling.

 

Cliëntenraad Dagondersteuning

De leden van deze cliëntenraad worden via verkiezingen verkozen.

 

Cliëntenraad Villa La Ray

In deze vergadering zetelen alle bewoners van Villa La Ray.

 

Cliëntenraad Villa Le Othi

In deze vergadering zetelen alle bewoners van Villa Le Othi

 

Cliëntenraad DIO (Dienst Inclusieve Ondersteuning)

De vergadering bestaat uit alle bewoners van DIO.

 

Vanuit de gebruikersraden dagondersteuning, Villa La Ray en Villa Le Othi worden 3 cliënten afgevaardigd die zetelen in de Raad van Bestuur van Mané vzw. Van daaruit zijn zij betrokken in het beleid van de organisatie.