Over

Over ons


Mané vzw is een organisatie die professionele zorg op maat biedt voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een fysieke handicap.


Mané vzw richt zich enkel op de doelgroep van volwassenen.


Mané vzw is een voorziening die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor de volgende werkvormen:

OndersteuningsvormenDagondersteuning                                                                 

 • ambulante begeleiding                 
 • dagcentrum
 • begeleid werken

Woonondersteuning                     

 • Villa La Ray
 • Villa Le Othi
   Individuele ondersteuning   • DIO (dienst voor inclusieve ondersteuning