In het kader van de ondersteuning van regionale maatschappelijke projecten door CERA heeft Mané nieuwe oproepbellen kunnen aankopen. Deze nieuwe bellen dragen bij aan een betere dienstverlening naar onze cliënten, waarin de zelfstandigheid voor mensen met een beperking een centrale rol speelt. We zijn CERA zeer erkentelijk voor de gulle gift en willen dit langs deze weg extra in de verf zetten.