Contact

Liesbeth Emonds
Zorgdirecteur
Tel. 089 51 89 90
liesbeth.emonds@mane.be

Vorming

Klik op de verschillende onderdelen voor meer info.

Algemeen

Eerste hulp bij persoonsvolgende financiering.

Het wat en hoe van persoonsvolgende financiering:
Wat is een basisondersteuningsbudget, wat is een persoonsvolgend budget?
Hoe vraag je het aan? Wat kan je doen met een PVB?
Wat is rechtstreeks toegankelijke hulp? Mogelijkheid tot vraagstelling.
Duur: 1u-1u30

Basisvorming “Wat is NAH?”: Oorzaken en - onzichtbare - gevolgen

Wat zijn de oorzaken van een niet aangeboren hersenletsel (NAH)? Wat is de ‘breuk in de levenslijn’? Wat zijn de ‘onzichtbare gevolgen’ waar men over spreekt? Hoe kan ik deze gevolgen linken aan het hersenletsel? In deze basisvorming wordt stilgestaan bij de oorzaken van een NAH en bij de meest typerende gevolgen, met de nadruk op de onzichtbare gevolgen (vermoeidheid, aandachtsproblemen, geheugenproblemen …). Verder worden basishandvatten en tips aangereikt om hier als hulpverlener mee om te gaan.

Duur: 2u

Seksualiteit bij personen met een beperking

Wat is seksualiteit?
Hoe omgaan met seksualiteit bij personen met een beperking?Zorgvragen rond seksualiteit herkennen en tijdig doorverwijzen.

Duur: 1u-1u30

Palliatieve zorg (vroegtijdige zorgplanning en DNR)

Wetgeving rond wilsverklaringen/palliatieve zorg/euthanasie.
Aandachtspunten bij de verzorging
Duur: 1.5u- 2u

Vroegtijdige zorgplanning

Wat is vroegtijdige zorgplanning? De doelstellingen van vroegtijdige zorgplanning.
De voordelen van vroegtijdige zorgplanningen.
Hoe vroegtijdige zorgplanning implementeren in de voorziening.

Duur: 1.5u-2u

Specifiek

Slikproblemen

Via deze interactieve workshop beleef je de wereld door de ogen van een persoon met een slikprobleem : Ervaar zelf hoe slikken met een halfzijdige verlamming aanvoelt, ontdek hoe het voelt om niet zelfstandig te kunnen eten en ervaar op welke manier en met welke hulpmiddelen je een persoon met slikproblemen optimaal kan begeleiden.

Een beetje theorie met veel praktijk!
Maximum groepsgrootte: 26

Duur: 2u

Sondevoeding/bijvoeding

Wat is sondevoeding? Aandachtspunten bij het toedienen van sondevoeding? Wanneer bijvoeding geven? Aandachtspunten bij het geven van bijvoeding.
Duur: 1u-1u30

Neurogene communicatiestoornissen

Wat is afasie, rechterhemisfeer communicatieproblematiek, dysartrie, verbale apraxie?
Duur: 2u – 2u30

Doelgroep: mantelzorgers en begeleiders van personen met NAH

Cognitieve communicatiestoornissen

Een   persoon met een verworven neurogene spraak- of taalstoornis kan bijkomende cognitieve stoornissen hebben. Of cognitieve stoornissen kunnen de oorzaak zijn van problemen in de communicatie, ook bij personen zonder neurogene taalstoornissen. In deze workshop krijg je een uiteenzetting van de cognitieve stoornissen die van invloed zijn op de taal en de communicatie.

Duur: 1u

Doelgroep : begeleiders en mantelzorgers van personen met NAH

Afasie

Afasie manifesteert zich bij iedereen anders en is afhankelijk van verschillende factoren: Wat is afasie, wat zijn de oorzaken en hoe uit het zich? Tijdens deze interactieve workshop ervaar je zelf de moeilijkheden die personen met afasie ondervinden en bekijken we hoe we de communicatie met hen kunnen verbeteren.

Duur: 1u

Rechterhemisfeercommunicatieproblematiek

Weten wat je kan zeggen, tegen wie, op welke toon en op welk moment, met de juiste bewoordingen,…. Personen met een letsel in de rechterhersenhelft kunnen hier problemen mee hebben. Meestal is het de omgeving die deze problemen ervaart maar merkt de persoon met NAH deze problemen zelf niet op. In deze workshop wordt uiteengezet welke communicatieproblemen iemand met een letsel in de rechterhersenhelft kan ondervinden en hoe we als communicatiepartner de communicatie kunnen optimaliseren.

Duur: 1u

Doelgroep : begeleiders en mantelzorgers

Optimaal communiceren met een persoon met NAH

Een groot aantal mensen met NAH worden geconfronteerd met blijvende of tijdelijke communicatieveranderingen. Sommigen hebben problemen met verstaanbaar spreken, anderen met taal. Bij sommigen valt dit direct op, bij anderen niet. Een goed geïnformeerde gesprekspartner is de sleutel tot een betere communicatie: Op een interactieve manier en m.b.v. onze zelf ontworpen communicatiewaaier wil ik jullie informeren hoe je de communicatie met een persoon met NAH optimaliseert.

Maximum groepsgrootte:30
Doelgroep: mantelzorgers

Duur: 1u

Epilepsie

Wat is epilepsie?
Wat moet men doen wanneer een persoon een epileptische aanval krijgt?

Duur: 45 minuten

Diabetes

Wat is diabetes? Aandachtspunten bij diabetes. Voedingstips/ Wat te doen bij hypo – en hyperglycemie? Hoe wordt een glycemie bepaalt?

Duur: 1u

Verliesverwerking na NAH

Verlieservaringen als primaire (functieverlies) en secundaire (verlies van werk, sociale contacten) gevolgen van het niet aangeboren hersenletsel. Wat is verliesverwerking? Welke uitdagingen zijn er in dit proces voor personen met NAH? Hoe dit proces als hulpverlener ondersteunen?

Duur: 1u30

Praktisch

Hulpmiddelen en gevolgen NAH (basis)

Enkele opmerkzame gevolgen van een persoon met NAH zoals neglect, apraxie, … . Kennismaking met eenvoudige hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in de thuissituatie.

Duur:   1u – 1u15

Omgaan met de rolwagen en begeleiden van personen met mobiliteitsproblemen. + gedragscode op de weg (verplaatsen in groep)

Gebruik en onderdelen van een rolwagen.
Hoe personen begeleiden bij het uitvoeren van transfers (aan tafel, naar bed, in de auto, …)
Zich verplaatsen in de rolwagen in het verkeer. Waar mag ik mij begeven op de openbare weg? Hoe verplaats ik mij best in groep? …

Duur: +/- 2u30

Hulpmiddelen van A tot Z

Kennismaking met allerlei kleine en grote hulpmiddelen die gebruikt worden in het dagelijks leven (keuken, badkamer, …)

Duur:  1.5u – 2u

Uitvoeren van transfers en bijhorende hulpmiddelen

Verschillende manieren aanleren van het uitvoeren van transfers en het begeleiden van personen hierbij. Kennis maken met bestaande hulpmiddelen om transfers te vergemakkelijken.

Duur: 1u – 1u30

Vakantiemogelijkheden voor personen met een fysieke beperking

Iedereen wil graag op vakantie, maar hoe gaat dit in zijn werk als ik hulp of begeleiding nodig heb? Welke verenigingen bestaan er zoal?

Duur: 1u30 – 2u

Incontinentiemateriaal

Wat is incontinentie en welke materialen bestaan hier allemaal voor?
Handige tips voor het gebruik van incontinentiemateriaal

Duur: 30 minuten tot 1 u

Steunkousen en windels

Op welke manier doe je het beste steunkousen aan? Welke windels bestaan er allemaal en welke gebruik je? Handige tips voor het toepassen.

Duur: 30 minuten- 1u